Ředidlo S 6300

Používá se k ředění jedno i dvousložkových epoxidových nátěrových hmot, určených k nanášení štětcem nebo stříkáním.

Balení: 420 ml, 700 ml, 4 l, 9 l