Ředidlo S 6005

Používá se k ředění syntetických nátěrových hmot nanášených stříkáním nebo máčením.

Balení: 420 ml, 700 ml, 4 l, 9 l