LAZUREX S 1023

Lazurovací lak syntetický slabovrstvý S 1023 je napouštěcí a lazurovací lak s přídavkem speciálních aditiv s obsahem přírodního oleje a vosků určený pro venkovní i vnitřní nátěry dřeva, např. oken, dveří, dřevěných štítů, trámů, obložení, plotů apod. Obsahuje kvalitní UV filtr a zvyšuje ochranu dřeva proti napadení houbou, mechy a plísní. Natřené dřevo výborně odolává působení povětrnostních vlivů. Barevné odstíny se vyznačují vysokou světlostálostí a odolností proti UV záření. Lazurovací lak S 1023 zachovává viditelnou strukturu dřeva a zvyšuje ochranu dřeva proti vodě. Použití do exteriéru je doporučeno pouze u barevných odstínů, bezbarvý odstín můžeme aplikovat do interiéru, případně do exteriéru, kde není vyžadována dlouhodobá životnost. Při použití do interiéru je třeba počítat s jemným zápachem syntetických rozpouštědel.

Použití: Před aplikací proschlý povrch dřeva (max. vlhkost dřeva 12%) pečlivě očistěte od zbytků nečistot, pryskyřice a kůry.U typů dřeva se zvýšeným obsahem pryskyřic je nutno pryskyřičné ,,výpotky´´ vymýt nejlépe ředidlem C 6000. Před aplikací dřevo obrušte. Naneste první nátěr, který slouží jako impregnační a má za úkol sjednotit nasákavost dřeva a zajistit dobrou brousitelnost.Po 24 hodinách od nanesení prvního nátěru dřevo jemně zbruste, poté naneste druhou a v případě nátěru do exteriéru i třetí vrstvu s cca 2-12 hodinovou přestávkou mezi jednotlivými nátěry. Po aplikaci jednotlivých vrstev cca. po 15-30 minutách jemně setřete suchým hadrem nebo houbou nevsáknutý lazurovaí lak. Lazurovací lak S 1023 není nutné ředit - je již v aplikační viskozitě. Aby dřevo napuštěné lazurovacím lakem mělo dokonalý vzhled, je nutné jednotlivé vrstvy laku důkladně roztírat a nanášet v souvislé slabé vrstvě po směru dřevěných vláken.

Aplikace: štětcem, válečkem, stříkáním

Ředidlo: S 6006

Vydatnost: 14 - 18 m²/l dle typu a savosti dřeva a způsobu aplikace

Schnutí: při 20° C: prach cca 30 minut, dotek 2 - 12 hodin, zaschnutí 24 - 48 hodin - dle savosti a typu dřeva, finální zaschnutí 3 - 25 dní dle aplikovaných vrstev, typu dřeva, vlhkosti a teploty prostředí, přelakovatelnost: první nátěr po 24 hod., další vrstvy s přestávkou cca 2 - 12 hodin - dle savosti a typu dřeva. Natřený povrch může vylučovat zápach po rozpouštědlech až 60 dní dle aplikovaných vrstev, typu dřeva, vlhkosti a teploty prostředí.

Odstíny: 15 odstínů dřeva

Balení: 0,6 l, 2,5 l, 10 l