CITYMAL Profi Standard

CITYMAL Profi je řada malířských vodou ředitelných barev určených k malování stěn v interiérech obytných a komerčních prostor. Barvy jsou vhodné také na sanační omítky a sádrokartony. Vynikají především svou kryvostí. Je paropropustná a otěruvzdorná.

CITYMAL Profi Standard je čistě bílá, otěruvzdorná barva.

Před aplikací barvy se doporučuje z podkladu odstranit prach, mastnotu, případně seškrabat starou barvu a aplikovat penetrační nátěr, popř. naředěnou barvu v poměru 2 díly barvy a 1 díl vody. Po prvním penetračním nátěru se nanáší další jedna až dvě vrstvy. Barvy CITYMAL Profi lze tónovat běžnými tónovacími barvami, nebo na objednání dle vzorkovnice RAL a NCS.

Aplikace: štětkou, válečkem, stříkáním

Bělost: minimálně 88 %. Snadná tónovatelnost

Vydatnost: první nátěr 8 - 10 m²/kg, druhý až třetí nátěr 6 - 8 m²/kg, dle způsobu aplikace, savosti a hrubosti podkladu

Schnutí: při 20° C: nejdéle do 60 minut

Balení: 6 kg, 12 kg, 40 kg