HET Klasik

INTERIÉROVÁ DISPERZNÍ VYSOCE BÍLÁ BARVA

  • vysoká bělost 95 % (MgO)
  • výrazná krycí schopnost
  • matný vzhled
  • odolnost vůči otěru za sucha
  • výborná paropropustnost
  • vhodná k nátěrům omítek sanačních systémů

Aplikace: štětkou, válečkem, stříkáním

Vydatnost: 6 - 10 m2/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky vrstvy

Schnutí: nejméně 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Balení: 1,5 kg, 4 kg, 5 kg, 7+1 kg, 12 kg, 15+3 kg, 40 kg