Brillant 100

 

Interiérová disperzní omyvatelná barva

  • vysoká bělost 95 % (MgO)
  • odolnost vůči otěru za mokra podle ČSN EN ISO 11998 - třída 2 (dle ČSN EN 13300)
  • výrazná krycí schopnost
  • matný vzhled
  • paropropustnost
  • doporučována při požadavcích na vysokou odolnost nátěru (např. koupelny, kuchyně, jídelny, dětské pokoje, prostory škol a zdravotnických zařízení atd.)
  • tónovatelnost na tónovacích strojích

Aplikace: štětkou, válečkem, stříkáním

Vydatnost: 6 - 10 m2/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Schnutí: min. 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Balení:

  • Bílá - 1,5 kg, 7 + 1 kg, 15+3 kg, 40 kg
  • Báze - 1 kg, 5 kg, 12 kg, 20 kg