HET Fasadin

 

Fasádní akrylátová barva s jemným zrnem

  • výrazná krycí schopnost
  • sjednocení vzhledu různých podkladů
  • paropropustnost
  • omyvatelnost
  • otěruvzdornost
  • tónovatelnost na tónovacích strojích

Aplikace: štětkou, válečkem, stříkáním

Vydatnost: 

  • cca 5 m2 / kg v jedné vrstvě na cemento-polymerní stěrkové hmotě
  • u jiných podkladů se může vydatnost lišit (podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

 

Schnutí: min 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Balení: 3 kg, 7 kg, 12 kg, 15+3 kg, 30 kg